En komplett tvättanläggning för tvätt av fordon upp till 3,5 ton

Komposithallens levererar komplett monterad anläggning för fordonstvätt eller levererar de delar du har behov av.

Vårt kompositmodulsystem tillsammans med vår spolplatta i rostfritt stål är CE-märkt enligt maskindirektivet, vilket betyder att det inte är en byggnad utan den är klassificerad som en maskin.
Detta innebär att bygglovsförfarandet förenklas betydligt och kan jämställas med att etablera en byggbod eller t.ex. en food-truck.

Vårt grundpaket innefattar:
En Komposithall om 73 kvadratmeter som ger en unik byggnad med material som klarar den tuffa miljö som är i en tvätthall.

En grundlösning bestående av 4 st spolplattor i rostfritt stål som fungerar som uppsamlare av vatten och sediment, oljeavskiljare samt lagringstank om totalt 18 kubikmeter för vattenreningen. På spolplattan ligger ett golv av kompositgaller designat för fordonsvikter upp till 3,5 ton.
____________________________________________________________

Tilläggspaket:

Port- och dörrpaket från Prido
Motordrivna portar, dörrar samt portomfattningar från Prido. Detta paket levereras för montage på plats vilket innebär längre installationstid samt garantibesiktning.

Ventilation, avfuktare och uppvärmningspaket från Acetec
Detta paket tillser en torr och ventilerad miljö i teknikrum och tvätthall vilket förlänger livslängden på all installerad utrustning.

Uppvärmningspaket
Komposithallen har tagit fram ett enklare uppvärmningspaket anpassat för den krävande miljö som uppstår i en tvätthall.

Komplett elsystem för automattvätt
Komposithallen har tagit fram ett komplett paket för all nödvändig elektrisk utrustning som behövs vid installation av en automattvätt, allt enligt svensk standard. Vid installationer på plats mer än 400 km från Kil, Sverige tillkommer ytterligare resekostnader.

Montering av byggnad och spolplatta
Komposithallen erbjuder att utföra komplett installation av Washbox,vid installationer på plats mer än 400 km från Kil, Sverige tillkommer ytterligare resekostnader. Monteringen av byggnaden utförs normalt på fem arbetsdagar.
Markarbeten ingår ej.

Vi kan även hjälpa dig med:
Att hitta en lämplig tvättmaskin från någon av de marknadsledande leverantörerna
Kompletta vattenreningssystem, biologiska eller kemiska och oljeavskiljare
Bygglovsansökan, upphandlingsunderlag för markarbeten samt rådgivning och planering av yttre miljö.

Ladda ner produktspecifikationer

Ritningspaket Washbox

CE-märkning

K-ritning markarbeten