En automatisk tvättanläggning

En helhetslösning med komplett komposithall, spolplatta i rostfritt stål, vattenreningsutrustning samt tvättmaskin för fordon

Läs mer

En manuell tvättanläggning

En helhetslösning med komplett komposithall, spolplatta i rostfritt stål, vattenreningsutrustning samt tvättutrustning för GDS (gör det själv)

Läs mer

En hall av komposit

Komposithallar efter önskemål, vi anpassar oss efter dina behov. Levereras med eller utan betongplatta samt med eller utan totalentreprenad

Läs mer

Smidigt och enkelt

Vår tvätthallslösning ger ett komplett och komprimerat system där byggdelarna fyller en funktion i anläggningen, såsom vattenlagring om 24 m3 integrerat i vår plattlösning. Våra material ger också en lättskött och praktisk byggnad.

Kostnadseffektivt

Kombinationen av låga transportkostnader, möjligheten till förflyttning, lång livslängd samt välisolerade hallar skapar vi en kostnadseffektiv produkt.

Bygglov

Vi är behjälpliga vid ansökan om bygglov.

Miljö

En välisolerad tvätthall med en vattentät konstruktion ger en mycket energiefektivare lösning samt spar på miljön.

Kort installationstid

Minimal markberedning, få transporter och ett snabbt montage ger en kort byggtid. Dessutom är systemet mobilt vilket ger möjligheten att ometablera.

Du når oss på 054-68 83 30 eller via mail vid frågor eller funderingar.

qode-eliptic-slider

LBC

Till LBC byggdes en maskinhall för hjullastare med placering på betongplatta med L-stöd för att möjliggöra en högre port än standardstorleken. Porten är 4.5 meter hög och 4 meter bred och hallen finns placerad i Karlstad.

qode-eliptic-slider

Grönland

Under sommaren 2018 byggdes två maskinhallar med en golvyta om 550 m2 på norra Grönland, på totalt 14 arbetsdagar. Komposithallarna placerades på en grund bestående av L-stöd i betong.

qode-eliptic-slider

Komposithall med port i sida

På Lidingö byggdes en komposithall på betonggrund med 1 m isolerade kantelement, på grund av byggnadens placering placerades portarna i långsidan.